Organizacja przedszkola

Strona główna » O nas » Organizacja przedszkola

Dostępne podkategorie:

wielkość tekstu:A | A | A

Przedszkole nr 7 w Zawierciu jest przedszkolem publicznym i prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Organem prowadzącym Przedszkole nr 7 jest Gmina Zawiercie.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Sosnowcu.

Funkcję Dyrektora pełni pani mgr Bożena Krowicka - Bylewska.

Przedszkole czynne jest w godzinach 06:00 – 16:30.

Nabór dzieci do przedszkola odbywa się w miesiącu marcu. Kwalifikacji dokonuje komisja powołana przez dyrektora przedszkola.

Nasze atuty:

    Jesteśmy jedynym przedszkolem z oddziałem dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie działającym na terenie Zawiercia i całego powiatu zawierciańskiego.
    Organizujemy zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.
    Prowadzimy indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.
    Wspieramy indywidualny rozwój osobowości dziecka i stymulujemy rozwój mowy poprzez szeroko rozumiany kontakt z twórczością literacką.
    Kadra pedagogiczna doskonali swoje kwalifikacje zawodowe w celu podnoszenia jakości pracy
    Budynek przedszkolny otoczony jest dużym placem, na którym dzieci znajdują świetne warunki do zabawy, nauki i wypoczynku.
    Praca przebiega w jasnych przestronnych salach bogato wyposażonych w pomoce dydaktyczne, funkcjonalne kąciki zainteresowań oraz zabawki, które zapewniają wszechstronny rozwój dziecka i doskonałą zabawę.
    Celem przedszkola jest wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka oraz rozwijanie jego zainteresowań w atmosferze szacunku i akceptacji.
    Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz z wydanych na jej podstawie aktów prawnych, a w szczególności Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie rozwoju intelektualnego i kształtowanie gotowości dziecka do nauki czytania i pisania, w szczególności poprzez różnego rodzaju zabawy i gry dydaktyczne.


Ponadto w naszej pracy wykorzystujemy elementy nowatorskich metod:

    Kinezjologii edukacyjnej- Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
    Weroniki Sherborne „Ruchu Rozwijającego”
    Pedagogiki zabawy
    Programy aktywności Knillów
    B. Strauss
    R. Labana
    Kniessów.


W przedszkolu funkcjonuje 8 grup wiekowych:


Grupa "Krasnale" -3,4 latki
Grupa "Misie" - 4,5- latki
Grupa "Jagódki" - 5,6-latki
Grupa "Skrzaty" - 6-latki
Grupa "Żabki" - oddział dzieci specjalnej troski
Grupa "Biedronki" - oddział dzieci autystycznych
Grupa "Motylki" - oddział dzieci autystycznych
Grupa "Pszczółki" - oddział dzieci autystycznych

                                                                          


 

Strona główna drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Przedszkole Nr 7
ul. Henryka Sienkiewicza 60
42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 10 599,
e-mail: p7zawiercie@op.pl

Przedszkole numer 7 w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 60. Tel. 032 6710599. Jesteśmy przedszkolem publicznym, prowadzimy działalność opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.