Grupa Misie - 4,5 latki

Strona główna » O nas » Grupy wiekowe » Grupa Misie - 4,5 latki

wielkość tekstu:A | A | A

Nauczyciele prowadzący grupę to:

mgr Krystyna Kleciek

mgr Sylwia Laber

 Czerwiec– grupa „Misie”

TEMATYKA MIESIĄCA

1.Na wiejskim podwórku
2. Wakacyjne podróże
3. Wakacje tuż, tuż
4. Kolory lata
 

Po zakończeniu miesiąca dziecko:

 • rozpoznaje i nazywa zwierzęta z wiejskiego podwórka, naśladuje ich głosy i ruchy
 • tworzy rodziny zwierząt, prawidłowo nazywa ich członków
 •  wymienia produkty pochodzące od zwierząt
 • wymienia nazwy domów zwierząt żyjących na wiejskim podwórku 
 • umie zachować się podczas podróży samochodem i podczas wycieczki
 • potrafi rozwiązać zagadkę
 • wymienia przedmioty potrzebne podczas wakacyjnego wędrowania  
 • wie, co może zagrażać zdrowiu i życiu człowieka, wypowiada się na temat bezpieczeństwa podczas wakacyjnych wędrówek
 • wypowiada się na temat form wakacyjnego, bezpiecznego wypoczynku na podstawie wysłuchanego opowiadania i ilustracji
 • nazywa krajobrazy Polski (morze, jeziora, góry)
 •  tworzy pojęcia na podstawie definicji
 • wzbogaca swoje słownictwo
 • prawidłowo przelicza elementy, stosuje liczebniki główne i porządkowe, dodaje i odejmuje na konkretach
 • nazywa kolejno dni tygodnia 
 •  rozumie sens informacji podanych w formie symboli i znaków
 • utrwala pojęcia dotyczące pomiaru i porównywania długości
 • potrafi planować i przewidywać
 • wyraża swoje spostrzeżenia w ekspresji plastycznej
 • rozwijanie sprawności manualnych
 •  wykonuje prace plastyczne posługując się różnymi technikami
 • śpiewa piosenki dostosowane do możliwości głosowych
 • dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięków
 • śpiewa piosenkę i tworzy do niej akompaniament z wykorzystaniem grzechotek
 • wykonuje ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania i czytania
 • bierze aktywny udział w organizowanych zabawach  ruchowych i ćwiczeniach
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw.
 
 

 

Strona główna drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Przedszkole Nr 7
ul. Henryka Sienkiewicza 60
42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 10 599,
e-mail: p7zawiercie@op.pl

Przedszkole numer 7 w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 60. Tel. 032 6710599. Jesteśmy przedszkolem publicznym, prowadzimy działalność opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.