Grupa Krasnale - 3,4 latki

Strona główna » O nas » Grupy wiekowe » Grupa Krasnale - 3,4 latki

wielkość tekstu:A | A | A

      Nauczyciele prowadzący grupę to:

      mgr Bożena Kurzak

      mgr Sylwia Laber

Czerwiec-  grupa Krasnale

Tematy kompleksowe:

1.

   Po zakończeniu miesiąca dziecko:

potrafi współdziałać w zespole 
słucha tekstów literackich i chętnie wypowiada się na ich temat
zadaje pytania
potrafi rozwiązywać zagadki słowne
wypowiada się na określony temat 
potrafi dzielić wyraz na sylaby
zna swoje prawa i szanuje prawa innych dzieci 
jest wrażliwe na potrzeby innych 
potrafi nazywać swoje uczucia
dostrzega i akceptuje różnice między ludźmi
wykazuje się tolerancją 
interesuje się życiem zwierząt 
rozpoznaje i nazywa niektóre zjawiska atmosferyczne
chętnie ćwiczy mięśnie narządów mowy 
rozpoznaje charakterystyczne cechy lata
zna numer alarmowy 112 i wie, w jakich sytuacjach należy go użyć 
potrafi łączyć przyczynę ze skutkiem 
potrafi grupować obiekty według określonego kryterium
tworzy zbiory
potrafi poprawnie przeliczać i odróżnia liczenie błędne od poprawnego 
zna i rozumie pojęcie długości 
potrafi odtwarzać różnorodne formy i kształty
potrafi stosować się do poleceń 
reaguje właściwie ruchem na zmianę tempa muzyki 
śpiewa znane piosenki
ilustruje treść własnych przeżyć i wyobrażeń 
stosuje różne techniki plastyczne
sprząta po zakończonej pracy 
potrafi wyrazić swoje emocje mimiką i ruchem
wie konieczności przebywania na świeżym powietrzu 
jest sprawne ruchowo 
przestrzega zasad bezpieczeństwa
wykazuje się refleksem i spostrzegawczością 
potrafi regulować oddech
odgrywa role w zabawach parateatralnych 
zna właściwości piasku i umie wykorzystywać je podczas zabawy
chętnie ćwiczy celność rzutu
wykonuje proponowane zadania w zabawach z akompaniamentem muzycznym 
 

 

Strona główna drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Przedszkole Nr 7
ul. Henryka Sienkiewicza 60
42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 10 599,
e-mail: p7zawiercie@op.pl

Przedszkole numer 7 w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 60. Tel. 032 6710599. Jesteśmy przedszkolem publicznym, prowadzimy działalność opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.