Grupa Jagódki - 5,6 latki

Strona główna » O nas » Grupy wiekowe » Grupa Jagódki - 5,6 latki

wielkość tekstu:A | A | A

Nauczyciele prowadzący grupę to:

mgr Aneta Cholewka

mgr Krystyna Kleciek

PAŹDZIERNIK - grupa JAGÓDKI

TEMATYKA MIESIĄCA

1.Jesień w sadzie
2.Jesień na działce
3.Nasze rodziny
4.Nasi domowi ulubieńcy
5.Prawa dziecka


Po zakończeniu miesiąca dziecko:
   
•    wymienia nazwy drzew owocowych,  rozpoznaje wybrane owoce,
•    nazywa wybrane owoce także egzotyczne,
•    rozpoznaje i nazywa literę „o”, „a”, „m”, „e”  małą i wielką, drukowaną i pisaną,
•    wskazuje i nazywa cyfry od 0 do 6, sprawnie liczy przedmioty,
•    tworzy różnorodne kompozycje na dany temat oraz według własnego pomysłu w bezpośrednim kontakcie z naturą,
•    aktywnie uczestniczy w wycieczkach na świeżym powietrzu,
•    rozróżnia kolory zasadnicze i pochodne nazywając je,
•    konstruuje gry z pomocą nauczyciela,
•    rozpoznaje i nazywa liczby 1, 2, 3,
•    ustala równoliczność zbiorów,
•    mówi poprawnie gramatycznie,
•   przekazuje słowami swoje przemyślenia, swobodnie używa mowy potocznej, wypowiada się zdaniami pełnymi i złożonymi,
•    wyciąga wnioski z prowadzonych obserwacji,
•   określa, opowiada i wskazuje zmiany zachodzące w przyrodzie charakterystyczne dla danej pory roku,
•   dostrzega podczas obserwacji ciekawe elementy w środowisku przyrodniczym,
•    reaguje ruchem na zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięków,
•    śpiewa piosenki dostosowane do jego możliwości głowowych,
•    uczestniczy w przedszkolnej uroczystości,
•    opowiada o członkach swojej najbliższej i dalszej rodziny,
•    wykonuje ćwiczenia narządów artykulacji według wskazówek nauczyciela,
•    dostrzega rytm,
•    improwizuje ruchem do słuchanej muzyki,
•    umie bawić się przy muzyce, poznaje  słowa i melodię piosenki,
•    naśladuje ruchem treść piosenki,
•    podejmuje próbę serwowania posiłków,
•    wyodrębnia kształty i je nazywa,
•    wypowiada się szczegółowo na temat pracy rodziców,
•    eksperymentuje z wiatrem i wyciąga wnioski,
•    aktywnie uczestniczy w oglądanym przedstawieniu, potrafi odpowiednio się zachować podczas przedstawienia,
•    wykonuje formę przestrzenną według wzoru,
•   tworzy kompozycje na dany temat z zastosowaniem różnorodnych materiałów: włóczka, nitki,
•    wymienia swoje prawa i obowiązki,
•    aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach rozwijających sprawność manualną,
•    uważnie słucha wiersza wypowiadając się na temat jego treści,
•    rozumie potrzebę ciągłego uczenia się dzieci i dorosłych,
•    rozumie znaczenie prawa do nietykalności,
•    aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
•    stosuje się do umów i znaków stosowanych przez nauczyciela służących bezpieczeństwu dzieci, motywując inne dzieci do ich przestrzegania,
•    aktywnie uczestniczy w spacerach i zabawach na świeżym powietrzu;

Strona główna drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Przedszkole Nr 7
ul. Henryka Sienkiewicza 60
42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 10 599,
e-mail: p7zawiercie@op.pl

Przedszkole numer 7 w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 60. Tel. 032 6710599. Jesteśmy przedszkolem publicznym, prowadzimy działalność opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.