Grupa Jagódki - 5,6 latki

Strona główna » O nas » Grupy wiekowe » Grupa Jagódki - 5,6 latki

wielkość tekstu:A | A | A

Nauczyciele prowadzący grupę to:

mgr Aneta Cholewka

mgr Krystyna Kleciek

GRUDZIEŃ - grupa JAGÓDKI

TEMATYKA MIESIĄCA:
1.  Odwiedził nas święty Mikołaj
2.  Nadeszła zima
3.  Coraz bliżej święta…
4.  Świąteczne zabawy muzyczno -  ruchowe

•    przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu i jego otoczeniu,
•    rozpoznaje i nazywa literę „l”,  „y”, „r” małą i wielką, drukowaną i pisaną,
•    wypowiada się na temat wiersza,
•    wymienia oznaki zimy, wymienia właściwości fizyczne śniegu, wyciąga wnioski z obserwacji płatków śniegu,
•    dostrzega podczas obserwacji ciekawe elementy w środowisku przyrodniczym,
•    eksperymentuje z wodą i różnymi substancjami,
•    stosownie ustala relacje „ja i moje otoczenie” z własnego punktu widzenia,
•    wykonuje ćwiczenia oparte na percepcji słuchowej,
•    wykonuje ćwiczenia rozwijające sprawność manualną,
•    zgodnie bawi się z innymi dziećmi ,współtworzy przyjazną atmosferę w grupie,
•    wyraża swoje emocje werbalnie i niewerbalnie, adekwatnie do sytuacji,
•    wymienia tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia,
•    podaje swój adres,
•     układa obrazki historyjki wg kolejności zdarzeń, opowiada historyjkę,
•    rozróżnia muzykę smutną, wesołą poważną,
•    rozpoznaje przedmioty za pomocą dotyku,
•    liczy w zakresie siedmiu,
•    segreguje przedmioty ze względu na posiadane cechy, jednocześnie definiuje przedmiot przez wymienianie jego cech,
•    rozpoznaje i nazywa liczbę 0 i 6
•    dokonuje, zróżnicowanych pod względem trudności, klasyfikacji przedmiotów ze względu na wybrane cechy,
•    porusza się w takt muzyki,
•    ilustruje piosenkę ruchem, dostrzega zmiany dynamiki i tempa utworu,
•    śpiewa piosenki dostosowane do jego możliwości głosowych,
•    tworzy kompozycje przestrzenne z zastosowaniem różnorodnych materiałów,
•    aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych i w zabawach na świeżym powietrzu.

Strona główna drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Przedszkole Nr 7
ul. Henryka Sienkiewicza 60
42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 10 599,
e-mail: p7zawiercie@op.pl

Przedszkole numer 7 w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 60. Tel. 032 6710599. Jesteśmy przedszkolem publicznym, prowadzimy działalność opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.