Grupa Jagódki - 5,6 latki

Strona główna » O nas » Grupy wiekowe » Grupa Jagódki - 5,6 latki

wielkość tekstu:A | A | A

Nauczyciele prowadzący grupę to:

mgr Aneta Cholewka

mgr Krystyna Kleciek

CZERWIEC - grupa JAGÓDKI

TEMATYKA MIESIĄCA:
1. Jesteśmy dziećmi, lubimy się bawić.
2. Muzyka jest wszędzie.
3. Na naszym podwórku.
4. Bezpieczne wakacje!


Po zakończeniu miesiąca dziecko:

- stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym
- umie bawić się przy muzyce,  poznaje  słowa i melodię piosenki, naśladuje ruchem treść piosenki,
- chętnie uczestniczy w pląsach i tańcach zbiorowych,
- uczestniczy w obchodach swojego święta,
- bierze udział w zabawach z rówieśnikami,
- potrafi współdziałać w zespole,
- prezentuje swoje umiejętności wokalne i taneczne na forum przedszkola
- pokonuje tremę,
- przestrzega zasad zgodnego współzawodnictwa,
- wykonuje ćwiczenia oparte na percepcji słuchowej,
-dostrzega, co sprzyja dobrej zabawie, nauce i wypoczynkowi: brak nadmiernego hałasu,
- aktywnie uczestniczy w wycieczce autokarowej, przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki,
- ustala liczbę przedmiotów,
- odejmuje na konkretach,
- rozpoznaje nieznany dźwięk spośród wielu znanych,
- aktywnie uczestniczy w montażu słowno – muzycznym z okazji ukończenia przedszkola – śpiewa, tańczy, recytuje wiersze,
- wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą,
- dodaje i odejmuje w zakresie 10,
- wykonuje projekt podwórka,
- aktywnie uczestniczy w zabawach na świeżym powietrzu,
- kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych,
- odpowiada na pytania: Dlaczego tak się stało?, Co się może stać?, Co by było gdyby?,
- wyjaśnia znaczenie tkanin ubraniowych z włókien naturalnych dla zdrowia,
- segreguje ubrania według przydatności do danej pogody,
- wyjaśnia zjawiska atmosferyczne: tęcza, błyskawica, grzmot,
- wypowiada się na temat ilustracji dotyczących zagrożeń,
- przedstawia w zabawie swoje pomysły, słuchając pomysłów innych,
- wykonuje ćwiczenia rozwijające sprawność manualną,
- wskazuje zagrożenia związane z wodą,
- wie, co charakteryzuje kąpielisko strzeżone,
- stosuje się do umów i znaków stosowanych przez nauczyciela służących bezpieczeństwu dzieci, motywując inne dzieci do ich przestrzegania,
- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych i zabawach ruchowych,
- aktywnie uczestniczy w spacerach i zabawach na świeżym powietrzu przestrzegając zasad bezpieczeństwa.

Strona główna drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Przedszkole Nr 7
ul. Henryka Sienkiewicza 60
42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 10 599,
e-mail: p7zawiercie@op.pl

Przedszkole numer 7 w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 60. Tel. 032 6710599. Jesteśmy przedszkolem publicznym, prowadzimy działalność opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.