Grupa Jagódki - 5,6 latki

Strona główna » O nas » Grupy wiekowe » Grupa Jagódki - 5,6 latki

wielkość tekstu:A | A | A

Nauczyciele prowadzący grupę to:

mgr Anna Machowiec

mgr Joanna Biedak

MAJ - grupa „Jagódki”

TEMATYKA MIESIĄCA

1. Majowe święta.
2. Wyprawa w kosmos.
3. Co w trawie piszczy?
4. Przyjęcie dla mamy i taty.
5. Wszystkie dzieci są równe.


Po zakończeniu miesiąca dziecko:
•    słucha tekstu literackiego, formułuje dłuższe wielozdaniowe wypowiedzi,
•    rozumie znaczenie określeń dotyczących pogody i zjawisk atmosferycznych, rozumie znaczenie czystego powietrza dla życia człowieka, wie o konieczności przebywania na świeżym powietrzu,
•    zna drukowaną małą i wielką literę f, F, podejmuje próby pisania litery po śladzie, dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów,
•    wykonuje flagę Polski prawidłowo układając barwy,
•    klasyfikuje przedmioty wg cech jakościowych, zna cyfry,  posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 10, odwzorowuje liczbę elementów zbioru za pomocą liczmanów, zna obraz graficzny liczb 0-9,  porównuje dwa zbiory różnych elementów poprzez łączenie w pary, wskazuje zbiory równoliczne i nie równoliczne, posługuje się pojęciami dotyczącymi położenia przedmiotów w stosunku do innych przedmiotów, waży przedmioty za pomocą wagi,
•    rozpoznaje akompaniament do biegu, marszu, podskoków,
•    reaguje prawidłowo na zmiany metrum w czasie zabaw muzycznych
•    rozróżnia krajobrazy: nizinny, nadmorski, górski,
•    maluje farbami komponując pracę na całej płaszczyźnie kartki,
•    zna drukowana małą i wielką literę r, R, pisze litery po śladzie, układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać,
•    tworzy w zespole konstrukcje, łącząc ze sobą materiały,
•    zna stałe następstwo dnia i nocy, zauważa zmiany na niebie podczas dnia i nocy; wyciąga wnioski z tych obserwacji,
•    określa miejsce na kartce papieru wskazując środek, górny lewy i prawy róg, dolny lewy i prawy róg,
•     rozpoznaje i nazywa zwierzęta, rośliny żyjące na łące,  dostrzega i nazywa wybrane ekosystemy, rozumie znaczenie mrówek w przyrodzie, wie, jak przebiega rozwój niektórych zwierząt, rozpoznaje zwierzęta dorosłe i ich młode, rozumie pojęcia ssak, ptak, rozpoznaje głosy zwierząt,
•    zna drukowaną małą i wielką literę j, J, odczytuje globalnie wyrazy w powiązaniu z obrazkiem, pisze litery po śladzie,
•    nazywa owoce krajowe i egzotyczne, rozpoznaje owoce po smaku, zapachu, rozumie konieczność spożywania owoców,
•    zna swoje prawa i obowiązki, współdziała zgodnie w grupie, potrafi prowadzić dialog, okazuje szacunek wobec innych,  potrafi uszanować cudzą odmienność.

Strona główna drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Przedszkole Nr 7
ul. Henryka Sienkiewicza 60
42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 10 599,
e-mail: p7zawiercie@op.pl

Przedszkole numer 7 w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 60. Tel. 032 6710599. Jesteśmy przedszkolem publicznym, prowadzimy działalność opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.