Regulamin konkursu plastycznego

Strona główna » Aktualności » Regulamin konkursu plastycznego

wielkość tekstu:A | A | A

 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
„JA I TY TO MY” 
POD HASŁEM „Mój świat jest niebieski” 
     
Przedszkole nr 7 w Zawierciu „Jurajskie Skrzaty” zaprasza dzieci z zawierciańskich przedszkoli do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem „Mój świat jest niebieski”. Konkurs jest zorganizowany w ramach Światowego Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu, który ma zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy i potrzeby osób z autyzmem.
 
1. CELE KONKURSU:
Pogłębienie oraz promowanie wiedzy o tym, że wśród nas żyją dzieci ze spektrum autyzmu,
Kształtowanie tolerancyjnych postaw w stosunku do osób dotkniętych autyzmem,
Integracja osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych,
Kształtowanie twórczego myślenia i umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji, 
Prezentacja talentów plastycznych.
 
2. ORGANIZATOR
 
Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 7 w Zawierciu „Jurajskie Skrzaty”, ul. Sienkiewicza 60 , 42-400 Zawiercie, tel. 326710599, e-mail p7zawiercie@op.pl
 
3. UCZESTNICY 
Konkurs adresowany jest dla dzieci z zawierciańskich przedszkoli.
 
4. WARUNKI UCZESTNICTWA 
Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu w dowolnej technice, w formacie maksymalnie do rozmiaru A3. 
Każda praca powinna zawierać na odwrocie metryczkę z danymi: imię i nazwisko autora pracy, rok urodzenia, pełny adres placówki którą reprezentuje, oraz nr tel.,      e-mail. Imię i nazwisko nauczyciela pod którego kierunkiem praca została wykonana. Regulamin wraz metryczką zamieszczony będzie na stronie internetowej przedszkola www.p7.com.pl 
Placówki przystępujące do konkursu mogą zgłosić maksymalnie 3 prace.
Prace należy składać do 24.05.2017r. u koordynatorów konkursu z ramienia Przedszkola nr 7.
 
5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 
O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, zwana dalej „Jury”, która wybierze najciekawsze prace 
Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna.
W skład Jury wchodzi: 
Dyrektor Przedszkola
Członek Rady Pedagogicznej
Przedstawiciel Rady Rodziców.
Przedstawiciel Biblioteki Pedagogicznej w Zawierciu.
Wręczenie nagród odbędzie się  31.05.2017 roku o godz. 10.00 w Przedszkolu nr 7 w Zawierciu.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie organizatora: www.p7.com.pl, oraz przesłane pocztą elektroniczną na adres mailowy wskazany w metryczce wraz ze szczegółową informacją o uroczystości wręczenia nagród. 
Wszystkie przesłane prace plastyczne wraz z podpisem autora zostaną umieszczone na stronie internetowej www.p7. com.pl oraz zostaną wystawie w Bibliotece Pedagogicznej w Zawierciu.
Organizator przyzna nagrody dla zwycięzców: 
nagrody rzeczowe za zajęcie I-III 
dyplomy za udział w konkursie dla każdego uczestnika 
nauczyciele – opiekunowie nagrodzonych uczestników otrzymują dyplomy za przygotowanie laureatów.
Jury ma prawo przyznawania wyróżnień za pozostałe miejsca i zastrzega sobie ich ilość.
 
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie oraz przerwania lub odwołania konkursu.
Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją  warunków konkursu.
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz organizatora, o których mowa w art. 50 „Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DzU z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz do publikacji prac na stronie internetowej Organizatora. 
Prace plastyczne przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane. 
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).
W sprawach nieprzewidzialnych regulaminem decyzje podejmuje organizator konkursu.
 
Koordynatorzy konkursu:                                                                                                                   
Dyrektor Przedszkola
Anna Szlachta
Partycja Górecka
 
 Załacznik
 
 
 
KARTA ZGŁOSZENIA KONKURSU 
(proszę wypełniać drukowanymi literami!)
 
 
Imię i nazwisko dziecka: ...............................................................
wiek: ............ 
Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna: ......................................................
tel. kont……………………………….. email………………………………….
Nazwa placówki oświatowej: ......................................................
ul. .........................................................
miasto ................................................
tel. ......................................
email: .......................................................
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r. Dz. U. Nr 133, z późn.zm.)
 
 
 
........................................... 
podpis prawnego opiekuna
 
 
 
 
 

 

czytano: 368 razy

źródło: p7.com.pl

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł Strona główna

Przedszkole Nr 7
ul. Henryka Sienkiewicza 60
42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 10 599,
e-mail: p7zawiercie@op.pl

Przedszkole numer 7 w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 60. Tel. 032 6710599. Jesteśmy przedszkolem publicznym, prowadzimy działalność opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.