• Informacja dla rodziców dot. ...

    Rodzice dzieci zapisanych na dyżur zobowiązani są do uiszczenia opłaty za zadeklarowany  pobyt dziecka  z góry w dn.1.06.14.06.2017r. w godz.8.00-9.00 u intendenta przedszkola.

    dalej

Przedszkole Nr 7
ul. Henryka Sienkiewicza 60
42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 10 599,
e-mail: p7zawiercie@op.pl

Przedszkole numer 7 w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 60. Tel. 032 6710599. Jesteśmy przedszkolem publicznym, prowadzimy działalność opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.